گسکت و انواع مختلف آن

گسکت

گسکت چیست؟ این محصولات یکی از محصولات بسیار کاربردی در صنعت هستند که در موارد مختلفی مورداستفاده قرار می‌گیرند و کاربردهای بسیار زیادی دارند. این محصولات که امروزه به آنها واشر نیز گفته می‌شود نوعی حلقه است که می‌تواند فاصله موجود بین دو شی را به‌راحتی پر کند و به همین علت نیز کاربردهای زیادی […]