شیر آلات

برای ثبت سفارش یا مشاوره از دکمه های پایین استفاده کنید.

شیرآلات صنعتی به منظور اهداف متنوعی از جمله کنترل و توقف جریان در صنایع کاربرد دارد و انتخاب صحیح شیر کارآیی یک فرآیند و سیستم انتقال سیال را بدنبال دارد از این رو به صورت عمده شیرآلات صنعتی از نظر جنس بدنه به دو دسته شیرآلات چدنی وشیرآلات برنجی تقسیم بندی می شوند.

برای ثبت سفارش یا مشاوره از دکمه های پایین استفاده کنید.