سایت گلاس U-PVC PN16 پیمتاش

تصویر محصول

محصولات مرتبط

توضیحات محصول

لوله ای شفاف که در جهت رویت سیال فرآیندی یا سایر اجزای داخل لوله مورد استفاده قرار می گیرد .

Diameter 20-225

محصولات مرتبط