تصویر محصول

زانو ۴۵ درجه پی وی سی فشار قوی پلیمر توس

زانو ۴۵ درجه پی وی سی فشار قوی پلیمر توس

سایز های تولیدی: ۶۳ – ۱۶۰