تصویر محصول

تبدیل تک لایه ماهشهر

سایز های موجود:

20×25                  20×50                  32×63

20×32                  25×50                  40×63

25×32                  32×50                  50×63

20×40                  40×50

25×40                  20×63

32×40                  25×63