مهره ماسوره دنده ای U-PVC PN16 پیمتاش

تصویر محصول

محصولات مرتبط

توضیحات محصول

مهرم ماسوره U-PVC جهت اتصال دو قسمت از سیستم لوله کشی که از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است کاربرد دارد . این دو قطعه هر کدام به طور جداگانه روی لوله یا اتصالات دیگر بسته شده و سپس با جفت کردن نر و ماده و بستن مهره واسط ارتباط بین اجزای اتصال دهنده برقرار می شود .

که به صورت یکسر دنده و یا دوسر دنده موجود می باشد.

Diameter 16-110

محصولات مرتبط