• ۰

شیر فشار شکن عیوض تکنیک

شیر فشار شکن عیوض تکنیک

شیر فشار شکن عیوض تکنیک مدل PRV 40  در خطوط مایعات، بخار و گازهای غیر قابل اشتعال مناسب می باشند. عملکرد این شیر به این صورت است که با تنظیم مقدار نیروی فنر و اعمال آن به سطح بلوز و پلاگ از یک طرف و وارد شدن فشار بخار خروجی بر سطح بلوز و پلاگ از طرف دیگر، میزان دبی خروجی در یک حدی ثابت می شود و به این گونه فشار خروجی کنترل می شود. این شیر در سه سایز 1/2، 3/4 و 1 اینچ وجود دارد. میزان فشار خروجی قایل دسترسی با توجه به رنگ درپوش های روی فشار شکن به صورت زیر تغییر می کند:

  • طوسی: 0.14 تا 1.7 بار
  • سبز: 1.4 تا 4 بار
  • نارنجی: 3.5 تا 8.6 بار

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط