• ۰

شیر سوپاپـی کیز ایران

شیر سوپاپی کیز ایران

شیر سوپاپی کیز ایران عملکردی مشابه شیر یکطرفه فنری دارد. به این صورت که سیال را در یک جهت عبور می دهد و از بارگشت جریان سیال جلوگیری می کند. عملکرد این شیر تنها با فشار سیال می باشد و از هیچ تجهیز جانبی در خارج از این شیر استفاده نمی شود. هنگامی که جریان به سطح دریچه اعمال می شود شیر باز می شود و هنگامی که دیگر جریان نیست نیروی فنر پشت دریچه شیر را می بندد.

کاربرد شیر سوپاپی کیز ایران 

  • دهانه ورودی پمپ های کف کش و چاهی
  • شبکه های آبرسانی شهری
  • تاسیسات حرارتی ساختمان ها
  • سیستمهای هوای فشرده پنوماتیک جهت جلوگیری از ورود ذرات ریز و خاک و شن به سیستمهای حساس بالا

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط