تصویر محصول

زانو ۹۰ درجه پی وی سی فشار قوی پلیمر توس

زانو ۹۰ درجه پی وی سی فشار قوی پلیمر توس

سایز های تولیدی: ۶۳ – ۱۲۵