تصویر محصول

تست کیت سختی آب مایع

راهنمای انتخاب و خرید تست کیت سختی آب

تست کیت سختی آب  برای ضدعفونی و کاهش سختی آب و همچنین تنظیم PH آب استخر استفاده می شود.

 

تست کیت های فوق از بروز اختلالات پوستی که از باکتری های مضر آب استخر بوجود می آید، جلوگیری می کند.