تصویر محصول

تست کلر قرصی

راهنمای انتخاب و خرید تست کیت قرصی

تست کیت قرصی  برای تنظیم PH و تأمین سلامت آب استخر به کار می رود.

 

این تست کیت ها با کلرزنی و تنظیم PH آب استخر، از بروز اختلالات پوستی ناشی از باکتری های آب استخر، جلوگیری می کنند.