بوشن یکسردنده U-PVC PN16 پیمتاش

تصویر محصول

محصولات مرتبط

توضیحات محصول

جهت اتصال دو لوله یا اتصال با قطرهای یکسان قرار می گیرند .

این اتصال یکسردنده یکسرچسب می باشد .

Diameter 20-250

در این مکان نقد محصول قرار می گیرد

محصولات مرتبط