تصویر محصول

مهره شش گوش

این مهره شش گوش و پرمصرف ترین مهره در تمام صنایع می باشد با انواع کلاس 8.8 و10.9 ارائه می شود.

مهره شش گوش آهنی از سایز 3 تا 68 موجود می باشد مهره خشکه با گرید 8.8 و 10.9 از سایز 6 تا 64 موجود می باشد.