فلنج عینکی

فلنج عینکی یا همان (سپکتیکال فلنج) همانطور که در تصویر سمت راست  مشاهده مینمائید از دو دیسک مجزا ساخته شده اند که توسط یک پل فولادی که از نظر متریال شیمیایی مطابق دیسک های مرتبط میباشند به هم وصل شده اند و از نظر شکل ظاهری SPECTACLE BLIND FLANGE مشابه عینک میباشند و دلیل نامگذاری فلنج عینکی بخاطر شباهت آن به عینک میباشد .

فلنج عینکی از دو دیسک که یکی از آنها توپر میباشد که مشابه فلنج کور (BLIND FLANGE) که جهت مسدود کردن سیال خطوط پایپینگ و دیگری بصورت یک دیسک تو خالی میباشد که جهت باز نمودن مسیر عبور سیال مورد استفاده قرار میگیرد .

فلنج عینکی SPECTACLE BLIND FLANGE به منظور بازو و بسته کردن مسیر عبور سیال در خطوط پایپینگ مورد استفاده قرار میگیرند که حول محور پل قرارگرفته شده در وسط پل گردش مینمائد و گاهی قسمت فلنج کور در مسیر قرار میگرد که موجب بسته شدن کامل مسیر عبور جریان میگردد و در خلاف آن قسمت سوراخ دار آن موجب باز شدن مسیر و عبور جریان سیال از فلنج عینکی میگردد .

راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.

محصولات مرتبط