فلنج ساکت

نظرات :0

نوع اتصال فلنج ساکت از نوع محفظه ای و یا SOCKET WELD میباشد و معمولا فلنج ساکت جهت مصارف خطوط لوله کشی با فشار سیال بالا و قطر لوله کم استفاده میشوند .

هزینه نصب فلنج ساکت نسبت به فلنج اسلیپون یا فلنج روکار بیشتر میباشد . و در صورتی که در فلنج ساکت جوشکاری از داخل فلنج انجام پذیر باشد توان استاتیکی آن در مقابل خستگی 50% بیشتر از فلنج اسلیپون خواهد بود .

فلنج های ساکت به عنوان فلنج تبدیلی نیز مورد استفاده قرار میگیرند بطوری که قطر محل قرار گیری لوله کمتر از قطر اسمی فلنج باشد.