فلنج اسلیپون

نظرات :0

فلنج اسلیپون SLIPON FLANGE که بصورت عامیانه به آنها فلنج روکار نیز گفته میشود در سرویس های معمولی استفاده میگردند . نصب فلنج اسلیپون نصبت به فلنج گلودارساده تر و مقاومت آن در مقابل فشار وارد شده به این نوع فلنج (SLIPON FLANGE) در فشار داخلی 2/3 و در برابر بار خستگی 1/3 فلنج گلودار W.N FLANGE میباشد و یکی از معایب فلنج اسلیپون SLIPON FLANGE بالا بودن هزینه نصب نسبت به سایز فلنج ها میباشد .

از پرکاربردترین مصرف فلنج اسلیپون میتوان به اتصالات و لوله و  پمپ ها و دستگاها اشاره کرد .