شیـر شش راه مخصوص فیلتر شنی پراهر اتریش

شیـر شش راه مخصوص فیلتر شنی پراهر اتریش

کاربردی ترین قطعه در یک فیلتر شنی ، همین شیر ۶راهه است. چرا که قرار دادن فیلتر شنی در حالت های مختلف از جمله حالت فیلتر ، بک واش و … به واسطه ی این شیر انجام می گیرد و بدنه ی فیلتر شنی ، تنها شامل یک مخزن بوده که کار مکانیکی خاصی انجام نمی دهد.

تمام فیلترهای شنی اطلس پول ، مجهز به یک شیر شش راهه اند که این شیر ساخته شرکت پراهر PRAHER اتریش می باشد. شرکت پراهر ، معتبرترین شرکت تولید شیر شش راهه در کل دنیا محسوب می گردد.

 

در ادامه جدولی از نحوه عملکرد شیر شش راه اتریشی بر روی این فیلتر مشاهده میکنید!