تصویر محصول

تست کیت عقربه ای

رهنمای انتخاب و خرید تست کیت عقربه ای

تست کیت عقربه ای جهت تنظیم PH آب استخر و کلرزنی استفاده می شود.

 

این تست کیت ها جهت ضد عفونی کردن آب انواع استخرهای سرپوشیده و روباز مورد استفاده قرار می گیرند.