لوله واتصالات تک لایه ماهشهر

لوله و اتصالات ماهشهر

شـرکت دجله و فرات با نام تجارى ماهشـهر درسـال 1382 تأسیس گردید. لوله و اتصـالات پلـیپروپیلـن ایـن شـرکت داراى تأییدیـه اداره کل اسـتاندارد و تحقیقات صنعتى خراسـان رضوى است . لوله و اتصالات ماهشهر براى اسـتفاده در سیستم‌های آبرسـانى آب سـرد و گرم و دماى بیش از 30 درجـه در سـاختمان‌هـا بـراسـاس رده کاربـرى مـی‌باشـد.
نوع توليدات اين شركت امكان استفاده از این محصولات را در صنعت و پروژه های عمرانی فراهم ساخته است. محصولات ماهشهر با كمك  مهندسین پلیمر و متخصصان مراكز تحقيقاتي و دانشگاهاي كشور و با بكارگيري ماشين آلات به روز و با بهره مندی از تجارب ارزنده كادر فني و متخصصان خود توانسته براي اولين بار محصولات خود را با كيفيتی برتر و در سطح استانداردهاي ملي ايران توليد و به بازار عرضه نمايد.

جوشكاري لوله و اتصالات ماهشهر بر اساس استاندارد DVS و استاندارد DIN انجام شده و در صورت نصب و تاييد توسط نمايندگي‌هاي مجاز شامل گارانتی وخدمات پس از فروش خواهد بود. لوله و اتصالات ماهشهر مقررات ملي ساختمان و مسكن و شهر سازي را در تمام توليدات خود با حفظ كيفيت برتر و منطبق با آخرين استانداردهاي روز دنیا را جزء ماموريت ورسالت اصلي خويش قرارداده است. و اين موضوع همواره در الويت سياست گذاري‌هاي هيئت مديره و مدير عامل این شركت قرار دارد .

وجـه تمایـز بـارز ایـن شـرکت بـا سـایر تولیـد کننـدگان، رعایـت حداقـل ضخامـت هـا با اسـتاندارد مربوطـه و نیـز اسـتفاده از برنجـى هـاى مرغـوب در اتصـالات مـى باشـد. برنـد ماهشـهر یکـى از خوشـنام تریـن برندهـاى موجـود در حوزه تولید انواع اتصالات تک لایه لوله و تاسیسات می‌باشد.

محصولات